پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
آدرس پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل‌گهر
ایران. کرمان. سیرجان. کیلومتر 55 جاده شیراز. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر. پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل‌گهر. صندوق پستی 78185/111
محل پژوهشکده گل‌گهر روی نقشه گوگل
محل پژوهشکده روی نقشه هوايی مجتمع گل‌گهر